Aktualności

Budki i karmniki przekazane.


Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) popiera ideę Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka, która ma pomóc w przywróceniu prawidłowej populacji małych ptaków.

Dlatego dziś (12.02.2015r.) w  siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, Prezes SZAN – Jarosław Gołuszka, w obecności Miotacza Idei Asocjacji Promotorów RP – Waldemara Domańskiego, symbolicznie odebrał z rąk Prezesa MPO – Henryka Kultysa,  karmniki i budki lęgowe wykonane przez pracowników MPO z desek odzyskanych ze śmieci, które docelowo trafią do członków SZAN.

Dzięki podjętej współpracy z SZAN, które jest największym stowarzyszeniem zarządców w Polsce a w zasobach jego członków - w samym Krakowie – jest blisko 7000 obiektów, karmniki i budki zostaną zamontowane na terenie całego miasta, co z pewnością zwiększy liczebność małych miejskich ptaków.  

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) z przyjemnością angażuje się we wszystkie projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, a zwiększenie populacji ptaków z pewnością ten komfort poprawi, chociażby z uwagi na to, że małe ptaki oczyszczają miasto z uciążliwych  m. in. z much i komarów.

Od lewej: Jarosław Gołuszka, Waldemar Domański, Henryk Kultys.

Zarządcy, którzy zgłosili zapotrzebowanie na budki lęgowe i karmniki, mogą je odbierać w siedzibie MPO ul. Nowohucka 1, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-13.

Po odbiór proszę zgłaszać się na portierni. Osoba, odpowiedzialna za wydawanie budek i karmników: pan Janusz Wyleciał.

UWAGA! Budki dla wróbli i sikorek będa gotowe na początku marca. Obecnie można odbierać karmniki oraz budki dla jerzyków.

Pozostali zainteresowani również mogą zgłaszać się po odbiór- budki i karmniki przygotowywane są na bieżąco.

Kluczowym działaniem SZAN jest zainicjowany w 2013 roku i kontynuowany program Kompetentny Zarządca, objęty honorowym patronatem  Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa. Program umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w branży, a także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział w szkoleniach i seminariach oraz akcjach realizowanych przez miasto i inne organizacje.

W 2014 roku program został poszerzony o kolejny element w postaci Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości, która ma na celu ułatwienie kontaktów pomiędzy zarządcami a poszczególnymi wydziałam Urzędu Miasta Krakowa, identyfikację problemów, upraszczanie procedur, konsultowanie oraz opiniowanie projektów i programów miejskich. Wymienione czynniki mają doprowadzić  do znajdowania skutecznych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.w

Odbierz swoją legitymację!
 

Więcej na stronie :

http://asocjacjapromotorowrp.com/


Data publikacji: 2015-02-12