Galeria

 

 


album

Nowa jakość współpracy z samorządem. 13.11.2014r.

album

I Forum Zarządcy

album

Gospodarka odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013r. oraz zasady funkcjonowania ZBK w Krakowie .

album

Podatki i opłaty lokalne oraz współpraca z MOPS

album

Zarządca i Straż Miejska.

album

SZANsa na bezpieczne nieruchomości.

album

Zarządca ambasadorem ekologicznych rozwiązań.

album

Transfer wiedzy. Inauguracja.

album

Gala Zarządcy 2013

album

Aktualna sytuacja prawna dotycząca nieruchomości mieszkalnych oraz komunikacja pomiędzy urzędami miejskimi a zarządcami nieruchomości.

album

Podatkowo-prawne aspekty windykacji, e-sądy, ePUAP, programy komputerowe oraz ochrona danych osobowych w gospodarowaniu nieruchomościami

album

Ciepło dla Krakowa. Kompleksowy program wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

album

Jak zaplanować remont budynku? Aspekty prawne, technicze i finansowe. - seminarium - 16.07.2013 r.

album

Inauguracja programu Kompetentny Zarządca

album

Jak prawidłowo składać i wypełniać deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

album

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

album

Czy i jak przekształcać spółdzielnie mieszkaniowe we wspólnoty.

album

Seminarium - Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Kraków, 06.12.2012 r.

album

Seminarium - Modernizacja dźwigów osobowych.Kraków, 06.11.2012 r.

album

Seminarium - Zarządzanie nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków. Kraków, 28.09.2012 r.

album

Obsługa techniczna budynku. Kraków, 28.08.2012 r.