Nowa jakość współpracy z samorządem. 13.11.2014r.

Kraków, 13 listopada 2014 r.

Powrót do galerii »
Uczestnicy konferencji.wiceprzewodniczący Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa ? Jerzy Sonikprezes zarządu Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie - Jarosław Gołuszka przewodniczący Rady Miasta Krakowa ? Bogusław KośmiderPełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowiczwiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN) ? Anna Jackowska prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (MSPON) ? Adam Kudyk wiceprezes MSOPN i członek zarządu PFRN ? Andrzej Piórecki ekspert SZAN , Prezes SM Łobzów - Zbigniew Radosz wiceprezes zarządu Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie - Dariusz Cichoń ekspert SZAN - Kazimierz Jurek ekspert SZAN - Krzysztof Friedlein Od lewej: prezes MSPON - Adam Kudyk, ekspert SZAN - Kazimierz Jurek od lewej: dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK ? Ewa Olszowska-Dej, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Krakowie - Radosław Gądek przewodniczący rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ? Stanisław Karczmarczyk od lewej: dyrektor PFRN - Teresa Suska, wiceprezydent PFRN - Anna Jackowska, członek zarządu PFRN - Elżbieta Prażmowska Podpisanie porozumienia SZAN-MSPON. Uczestnicy konferencji. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Przewodniczący RMK wręcza Legitymacje Służbowe Zarządcy Nieruchomości. Uczestnicy konferencji. Uczestnicy konferencji. Uczestnicy konferencji Uczestnicy konferencji Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami.Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki społecznej ? Anna Okońska-Walkowicz wręcza Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Pogromcy Bazgrołów - Anna Dunajska i Waldemar Domański Uczestnicy konferencji. Uczestnicy konferencji. Specjalista firmy Grodno - Maciej Kowalski. Uczestnicy konferencji.Kompetentni Zarządcy Uczestnicy konferencji.